Kvalita

Certifikáty kvality

Kvalitu našich výrobků však zajišťujeme nejen nákupem kvalitních surovin, ale rovněž moderním technologickým vybavením, vysokou úrovní hygieny procesu a vzájemnou spoluprací všech našich zaměstnanců.

Díky tomu jsme v oblasti výroby potravinářských výrobků držiteli certifikátu mezinárodního standardu kvality IFS a v oblasti krmivářské výroby mezinárodního standardu GMP+. 

Klasa

Výsledná kvalita našich výrobků ve spotřebitelském balení byla oceněna prestižní značkou Klasa, která je udělována těm nejpoctivějším a nejkvalitnějším výrobkům. 

Surovina

Obilí, které je základem našich výrobků, si pečlivě vybíráme. Nakupujeme ho pouze z české přírody a pouze od prověřených dodavatelů. Každou šarži před jejím přijetím podrobujeme důkladné vstupní kontrole v naší interní laboratoři a podle výsledku zařazujeme do příslušných kvalitativních skupin. Z těch pak sestavujeme zámel tak, aby byly splněny všechny požadavky platné legislativy i našich zákazníků. Dbáme na to, aby kvalita všech našich výrobků byla rovnoměrná a nekolísala.

Laboratoř

Další laboratorní kontroly provádíme v průběhu výroby a následně před uvolněním výrobků k našim zákazníkům. K těmto kontrolám využíváme nejen naše speciálně vybavené interní laboratoře, ale i laboratoře externí, certifikované.