Náš příběh
 1. 1868

  Kořeny mlýna

  Kořeny Zátkova mlýna v Boršově nad Vltavou sahají do roku 1868. Hynek Zátka kupuje mlýn v Březí od Josefa II Schwanzenbergského a ten v tentýž rok vyhoří. Hynek Zátka je však pojištěn a právě peníze vyplacené pojišťovnou mu umožní mlýn zcela nově přestavět a vnitřně vybavit nejmodernější technologií. Na jihu Čech tak vzniká vůbec první mlýn amerického typu, založený na technologii mlecích válců. Tuto technologii používá mlynářský průmysl dodnes.

 2. 1884

  Vznikají Bratři Zátkové

  Historie samotné firmy Bratří Zátků sahají až do roku 1884, kdy bratři Vlastimil a Dobroslav Zátkové zahájili v Boršově nad Vltavou vedle provozu mlynářského  i provoz první těstárny v Rakousku-Uhersku. V začátcích bylo nutné přesvědčit hospodyně, zvyklé si připravovat své domácí těstoviny, že těstoviny vyráběné průmyslově jsou nejméně stejně kvalitní.

 3. 1915

  1. světová válka

  Nestačilo, že v roce 1915 zuřila světová válka. Zátkům v tom roce musel lehnout popelem v Březí celý mlýn. A to už podruhé. Zachráněny byly jen obytné budovy, stáje, strojovna a ta část továrny, kde běžela výroba těstovin. Mlýn měl být podle původních plánů obnoven až po ukončení války, Dobroslav Zátka se ale nakonec rozhodl nečekat a již v roce 1916 byla dokončena stavba mlýna nového.

 4. 1936

  Technický pokrok nelze zastavit

  V první polovině třicátých let proběhla v pořadí třetí rozsáhlá rekonstrukce. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1936. Modernizovány byly provozy mlýna i výroby těstovin.  Premiéru si odbyla také nová Francisova turbína, tu se podařilo udržet v původním stavu až do dnešních dob. Zdařilou rekonstrukci prováděla věhlasná firma Josef Prokop synové, která si ze závodu ve Březí udělala své referenční pracoviště.

 5. 1939–1945

  2. světová válka

  Během druhé světové války Němci zkonfiskovali veškerý majetek rodiny Zátků. Potravinářská výroba byla pozastavena a nahrazena vojenskou. Původní majitelé se do zdevastovaného mlýna směli vrátit až po roce 1945. I když jen na velmi krátkou dobu.

 6. 1948–1968

  Znárodnění

  V roce 1948 došlo ke znárodnění a firma byla pod názvem ​„Mlýny a těstárny, s.p., závod 2 Březí“ začleněna do státního podniku. Stala se střediskem jihočeského mlýnsko-těstárenského průmyslu. Až do roku 1989 se přes omezené možnosti plánovaného státního hospodářství dařilo udržet rozvoj technické základny na přijatelné úrovni. Kvalitou mlýnské i těstárenské výroby patřil závod ve Březí přes složité historické období našich dějin mezi nejlepší v republice.

 7. 1968

  Rekonstrukce mlýna

  V roce 1968 dochází k již čtvrté velké modernizaci mlýna Březí, který je provozovaný pod hlavičkou Mlýny a těstárny n.p. Pardubice. Inovací prochází veškeré zařízení mlýna a celková hodnota investice dosahuje více než 12ti milionů tehdejších korun. Celková výrobní kapacita mlýna je navýšena na 180 tun semletého obilí za 24 hodin.

 8. 1989

  Zátkova mouka stále na špičce

  V následujících letech až do roku 1989 se přes omezený rozvoj technické základny dařilo udržet kvalitu výroby a mlýn a  těstárna dál patřili mezi nejlepší v republice.

 9. 1991

  Návrat továrny zpět Zátkům

  K rodině Zátků se továrna (bývalý státní podnik) dostala zpět až v roce 1991, a to do ekonomického pronájmu. Natrvalo ji pak rodina spolu s managementem získala formou přímého prodeje k 1.1.1994. V této době došlo k technologické modernizaci a byly uvedeny do provozu italské vysokoteplotní linky na výrobu krátkých i dlouhých těstovin řízené počítačem. Kromě průmyslových investic se podařila i obnova tradičních značek Zátkovy těstoviny a Zátkova mouka.

 10. 2000

  Změna majitele

  V roce 2000 prodali potomci rodiny Zátků své akcie spolu s managementem novému akcionáři, společnosti Europasta B.V. S úctou k tradici se nový majitel rozhodl pokračovat v rozvoji značky Zátkova Mouka a Zátkovy těstoviny.

 11. 2002

  Rekonstrukce čištění obilí

  Počínaje rokem 2002 odstartovala zatím poslední postupná několikaletá rozsáhlá modernizace zastarávajícího mlýna. Prvním krokem byla obnova zařízení na příjmu a čistírně obilí. Bez kvalitně připravené suroviny, by výsledky další práce byly jen polovičaté. Hlavní strojní vybavení bylo koupeno od světové jedničky ve výrobě mlýnských strojů švýcarské firmy Bühler.

 12. 2006

  Kompletní rekonstrukce mlýna

  Druhým a nejdůležitějším krokem postupné modernizace se stala rekonstrukce samotného srdce mlýna. Na základě dobrých zkušeností s firmou Bühler došlo v roce 2006 ke kompletní výměně mlecí technologie. Nová technologie znamenala kvalitativní skok ve výrobě mouky a umožnila společnosti Bratři Zátkové udržet se mezi špičkou českých výrobců mouky. Posun byl vidět hlavně u produkce těstárenských mouk.

 13. 2008

  Moučné hospodářství

  Posledním krokem postupné modernizace mlýna byla investice do moučného hospodářství. Došlo k výstavbě podjezdových expedičních sil na mouku a k úplné výměně dopravních cest na míchárně. Míchárna mouk byla, stejně jako mlýn a čistírna v předchozích letech, zcela automatizována.

  V roce 2008 tak byla dokončena poslední třetí etapa postupné rekonstrukce mlýnské technologie, čímž byla zajištěna perspektiva Zátkova mlýna na další desetiletí.

 14. 2008

  Koupě obilného sila

  Významným krokem pro zajištění další udržitelnosti mlýna se stala v roce 2008 koupě strategicky důležitého obilního sila v Boršově nad Vltavou. Silo se skladovou kapacitou 21 000 tun představuje pro mlýn důležité surovinové zabezpečení na několik měsíců.

 15. 2022

  Nová balírna mouky a expedice krmiv

  Rok 2022 se stal významným zejména pro drobné spotřebitele balené mouky. K historické budově mlýna byla přistavena nová výrobní hala určená pro nejmodernější balicí linku mouky v České republice. Nové balicí centrum vyrostlo v místě bývalé nakládky krmiv. Z těchto důvodů byla v nevyužívané části areálu postavena rovněž nová volná nakládka krmiv.

 16. 2023

  Bratři Zátkové SE - Zátkova mouka

  V roce 2023 došlo k odštěpení divize v Boršově nad Vltavou od společnosti Europasta, která se v Litovli věnuje výrobě těstovin, a vzniká nová společnost Bratři Zátkové SE.

  Společnost Bratři Zátkové SE se nadále specializuje na výrobu a prodej mouky s tradičním názvem  — Zátkova mouka.