Výroba

Co pro nás znamená mouka?

Mouka pro nás není jen pouhá surovina, ale živý organismus, který vyžaduje náležitou péči.  Než se z obilky stane poctivá tradiční Zátkova mouka, urazí obilka dlouho cestu. Pojďme si ukázat jak taková cesta vypadá.

Vše začíná příjmem obilí.

Základem kvalitní mouky je správný výběr suroviny. Protože máme pozitivní vztah k české krajině, upřednostňujeme surovinu od českých pěstitelů.

Před složením každé dodávky obilí provádíme pečlivou vstupní analýzu pomocí moderních přístrojů.

Následuje čištění a příprava obilí.

Nejdůležitějším mlynářským motem je heslo: Jak vyčistíš, tak semeleš“. Proto přípravě obilí před mletím věnujeme náležitou péči. Za pomoci vzduchu v kombinaci s mechanickým tříděním na sítech odstraníme z obilní masy všechny příměsi a nečistoty .Následně se obilí navlhčuje a nechává 10 hodin odležet. Díky této přípravě jsme schopni z obilky vytěžit nejcennější části jádra pro ty nejjakostnější mouky. Těsně před samotným mletím se obilka povrchově opracuje (obrousí), aby byla zbavena původců mikrobiologického znečištění.

A pokračujeme do mlýna.

Mlýn je osazen moderními švýcarskými stroji firmy Bühler o celkové kapacitě 180 tun/​24hod. Způsob mletí ovšem vychází z osvědčené české školy. Obilka se postupně pozvolna rozemílá tak, aby se vytěžily všechny krupice a krupičky moučného jádra při maximálním zachování jejich pekařských vlastností.

Vyrábíme všechny tradiční druhy mouky a umíme sestavit speciální zámel pro mouky o určitých pekařských vlastnostech.

Kvalitní mouka je potřeba i kvalitně zabalit. Balírna.

Pro drobná spotřebitelská balení disponujeme v současné době nejmodernějším balicím centrem v České republice od německého renomovaného výrobce firmy Fawema o kapacitě 110 sáčků za minutu. Jsme schopni balit mouku na klasické EUR palety nebo atypické DD palety. Umíme nabídnout mouku v klasickém skupinovém balení po 10 kg nebo volně ložené sáčky.

Turbína

Není nám cizí ani životní prostředí. Proto používáme vlastní vodní zdroj elektrické energie. Francisova turbína vyrábí až 140 kWh. Voda, jako nejšetrnější zdroj elektrické energie, nám pomáhá pokrýt značnou část naší spotřeby.


Video nelze přehrát bez souhlasu s cookies.

Balírna mouky

Pšeničný mlýn — řešení skladového hospodářství krmiv a nové balírny a paletizace

Financování

Tento projekt je financován z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 dle podmínek platných pro 10. kolo příjmu žádostí – Operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Cíl operace — investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Stručný popis

Projekt je zaměřen na modernizaci stávajícího skladového hospodářství krmiv a vybudování nové kryté expedice krmiv, výsledkem této části investice je zvýšení hygienické bezpečnosti při expedici krmiv (odstranění prašnosti při nakládce), zlepšení pracovního prostředí pro obsluhu a okolí a v neposlední řadě zrychlení nakládky volně sypaných krmiv. Záměrem druhé části investice je výstavba nové haly jako přístavby stávající budovy mlýna a vybavení této haly moderní balící a paletizační technologií. Vybudováním nového balícího centra dochází ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu s drobným spotřebitelským balením mouk popř. dalších mlýnských výrobků. Rovněž tím vzniká možnost rozšíření portfolia výrobků nabízených drobným spotřebitelům, schopnost paletizéru skládat na paletu jednotlivé sáčky, zlepšit logistiku přepravy balené mouky, snížit počet reklamací potrhaného zboží. Přesunutím balírny do nově vzniklé přístavby dojde k navýšení skladové kapacity hotových výrobků minimálně o 250 paletových míst rozšířením skladu o prostor původní staré balírny.